Vòi lavabo nóng lạnh cao

2.424.000đ
Chiều cao miệng vòi 188mm. Sản phẩm bảo hành 3 năm, phụ kiện bảo hành 1 năm Thân vòi làm bằng hợp kim đồng thau cao cấp H65 Van đĩa bằng sứ chống bám cặn bẩn giúp khóa nước hoàn toàn. Chống ăn mòn, hàm lượng chì < 0.03% Đạt tiêu chuẩn vòi nước uống, bảo vệ môi trường Kiểu dáng hiện đại, sang trọng và chất lượng tốt nhất

Bộ vòi lavabo cao nóng lạnh

3.960.000đ
Thân vòi làm bằng hợp kim đồng thau cao cấp H65 Van đĩa bằng sứ chống bám cặn bẩn giúp khóa nước hoàn toàn. Chống ăn mòn, hàm lượng chì < 0.03% Đạt tiêu chuẩn vòi nước uống, bảo vệ môi trường Kiểu dáng hiện đại, sang trọng và chất lượng tốt nhất Chiều cao miệng vòi 216mm. Sản phẩm bảo hành 3 năm, phụ kiện bảo hành 1 năm.

Bộ vòi lavabo nóng lạnh

3.630.000đ
Thân vòi làm bằng hợp kim đồng thau cao cấp H65 Van đĩa bằng sứ chống bám cặn bẩn giúp khóa nước hoàn toàn. Chống ăn mòn, hàm lượng chì < 0.03% Đạt tiêu chuẩn vòi nước uống, bảo vệ môi trường Kiểu dáng hiện đại, sang trọng và chất lượng tốt nhất Chiều cao miệng vòi 96mm. Sản phẩm bảo hành 3 năm, phụ kiện bảo hành 1 năm.

Bộ vòi lavabo nóng lạnh

3.630.000đ
Thân vòi làm bằng hợp kim đồng thau cao cấp H65 Van đĩa bằng sứ chống bám cặn bẩn giúp khóa nước hoàn toàn. Chống ăn mòn, hàm lượng chì < 0.03% Đạt tiêu chuẩn vòi nước uống, bảo vệ môi trường Kiểu dáng hiện đại, sang trọng và chất lượng tốt nhất Chiều cao miệng vòi 100mm. Sản phẩm bảo hành 3 năm, phụ kiện bảo hành 1 năm.

Vòi lavabo lạnh

550.000đ
Chiều cao miệng vòi 62mm Thân vòi làm bằng hợp kim đồng thau cao cấp H65 Van đĩa bằng sứ chống bám cặn bẩn giúp khóa nước hoàn toàn. Chống ăn mòn, hàm lượng chì < 0.03% Đạt tiêu chuẩn vòi nước uống, bảo vệ môi trường Kiểu dáng hiện đại, sang trọng và chất lượng tốt nhất

Vòi lavabo nóng lạnh

1.430.000đ
Chiều cao miệng vòi 96mm Thân vòi làm bằng hợp kim đồng H65 Chống ăn mòn, hàm lượng chì <0.03% Đạt tiêu chuẩn vòi nước uống, bảo vệ môi trường Kiểu dáng hiện đại, sang trọng và chất lượng tốt nhất. Lớp mạ: Nilken Chrome Sản phẩm bảo hành 3 năm, phụ kiện bảo hành 1 năm.

Vòi lavabo lạnh

495.000đ
Chiều cao miệng vòi 65mm Thân vòi làm bằng hợp kim đồng thau cao cấp H65 Van đĩa bằng sứ chống bám cặn bẩn giúp khóa nước hoàn toàn. Chống ăn mòn, hàm lượng chì < 0.03% Đạt tiêu chuẩn vòi nước uống, bảo vệ môi trường Kiểu dáng hiện đại, sang trọng và chất lượng tốt nhất Sản phẩm bảo hành 3 năm, phụ kiện bảo hành 1 năm.

Vòi lavabo lạnh cao

880.000đ
Chiều cao miệng vòi 230mm Thân vòi làm bằng hợp kim đồng thau cao cấp H65 Van đĩa bằng sứ chống bám cặn bẩn giúp khóa nước hoàn toàn. Chống ăn mòn, hàm lượng chì < 0.03% Đạt tiêu chuẩn vòi nước uống, bảo vệ môi trường Kiểu dáng hiện đại, sang trọng và chất lượng tốt nhất Sản phẩm bảo hành 3 năm, phụ kiện bảo hành 1 năm.

Vòi lavabo nóng lạnh

1.485.000đ 1.650.000đ
Chiều cao miệng vòi 96mm Thân vòi làm bằng hợp kim đồng H65 Chống ăn mòn, hàm lượng chì <0.03% Đạt tiêu chuẩn vòi nước uống, bảo vệ môi trường Kiểu dáng hiện đại, sang trọng và chất lượng tốt nhất. Lớp mạ: Nilken Chrome Sản phẩm bảo hành 3 năm, phụ kiện bảo hành 1 năm.

Vòi lavabo nóng lạnh

1.980.000đ 2.200.000đ
Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.75MPa Lớp mạ : Nikel chrome Chiều cao miệng vòi 208mm. Thân vòi làm bằng hợp kim đồng thau cao cấp H65 Van đĩa bằng sứ chống bám cặn bẩn giúp khóa nước hoàn toàn. Chống ăn mòn, hàm lượng chì < 0.03% Đạt tiêu chuẩn vòi nước uống, bảo vệ môi trường Kiểu dáng hiện đại, sang trọng và chất lượng tốt nhất Sản phẩm bảo hành 3 năm, phụ kiện bảo hành 1 năm.

Vòi lavabo nóng lạnh

1.683.000đ 1.870.000đ
Chiều cao miệng vòi 86mm. Lớp mạ: Nilken Chrome Thân vòi làm bằng hợp kim đồng H65 Chống ăn mòn, hàm lượng chì <0.03% Đạt tiêu chuẩn vòi nước uống, bảo vệ môi trường Kiểu dáng hiện đại, sang trọng và chất lượng tốt nhất Sản phẩm bảo hành 3 năm, phụ kiện bảo hành 1 năm.

Vòi lavabo nóng lạnh

1.584.000đ 1.760.000đ
Chiều cao miệng vòi 87mm. Thân vòi làm bằng hợp kim đồng H65 Chống ăn mòn, hàm lượng chì <0.03% Đạt tiêu chuẩn vòi nước uống, bảo vệ môi trường Kiểu dáng hiện đại, sang trọng và chất lượng tốt nhất. Lớp mạ: Nilken Chrome Sản phẩm bảo hành 3 năm, phụ kiện bảo hành 1 năm.

Vòi lavabo lạnh

770.000đ
Thân vòi làm bằng hợp kim đồng thau cao cấp H65 Van đĩa bằng sứ chống bám cặn bẩn giúp khóa nước hoàn toàn. Chống ăn mòn, hàm lượng chì < 0.03% Đạt tiêu chuẩn vòi nước uống, bảo vệ môi trường Kiểu dáng hiện đại, sang trọng và chất lượng tốt nhất
LỌC GIÁ
0 đ 20.000.000 đ