Van tiểu cảm ứng

3.960.000đ
Dòng điện: DC6V/AC220V Điện năng tiêu thụ: ≤ 0.5mW (DC6V) / ≤3W (AC220V) Áp lực nước: 0.1MPa - 0.6MPa Khoảng cách cảm ứng: 70cm(±15%) Đường kính ống vào, ra: G(1/2)″ Mức độ bảo vệ : lP56 Lưu lượng nước ở 0.1MPa: ≥0.12L/S Kích thước case: 100x100x95mm Bảo hành: phụ kiện 1 năm

Van tiểu cảm ứng

4.620.000đ
Dòng điện: DC6V/AC220V Điện năng tiêu thụ: ≤ 0.5mW (DC6V) / ≤3W (AC220V) Áp lực nước: 0.1MPa - 0.6MPa Khoảng cách cảm ứng: 70cm(±15%) Đường kính ống vào, ra: G(1/2)″ Mức độ bảo vệ : lP56 Lưu lượng nước ở 0.1MPa: ≥0.12L/S Kích thước case: 182x128x65 Bảo hành: phụ kiện 1 năm

Van tiểu cảm ứng

2.970.000đ
Dòng điện: DC6V/AC220V Điện năng tiêu thụ : ≤ 0.5mW (DC6V) / ≤3W (AC220V) Áp lực nước: 0.05MPa - 0.6MPa Khoảng cách cảm ứng: 55cm(±15%) Đường kính ống vào, ra: G(1/2)″ Mức độ bảo vệ : lP56 Lưu lượng nước ở 0.1MPa: ≥0.12L/S Thời gian xả: 2 giây sau cảm ứng, 6 giây sau khi rời khỏi Kích thước: 200X128X65mm Bảo hành: 1 năm đối linh kiện điện tử 

Van tiểu cảm ứng

3.960.000đ
Dòng điện : DC 6V Điện năng tiêu thụ: ≤ 0.5mW (DC6V) Áp lực nước: 0.05MPa - 0.6MPa Khoảng cách cảm ứng: 60cm(±15%) Đường kính ống vào, ra: G(1/2)″ Mức độ bảo vệ : lP56 Lưu lượng nước ở 0.1MPa: ≥0.12L/S Kích thước: Φ 68x172mm Bảo hành: 1 năm đổi với linh kiện điện tử

Van tiểu cảm ứng

5.500.000đ
Nguồn điện: DC 6V/ AC.220V Công suất tiêu thụ: ≤0.5mW(DC), ≤0.6W(AC) Nhiệt độ môi trường : 1 - 55℃ Áp lục nước : 0.05MPa - 0.6MPa(Best Water Pressure: 0.1 - 0.3MPa) Khoảng cách cảm ứng: 60cm (±15%) (To Standard White Board) Đường kính ống vào, ra: (DN15)G1/2″ Kích thước: 200×128×65mm * Mắt cảm ứng: Model: MS208 giá 2.860.000đ Bảo hành: 1 năm đối với linh kiện điện tử