Bàn cầu 2 khối

3.960.000đ
Nắp đóng êm Hệ thống xả Washdown Chế độ xả 3/6 lít KT: 700x380x790mm Tâm xả: 300mm Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm. Thiết kế thân kín sẽ rất dễ dàng vệ sinh sản phẩm. Bề mặt phủ men siêu nhẵn, ngăn chất bẩn và vi khuẩnhay nấm mốc bám bề mặt. Có độ chống nứt và chống thẩm thấu rất cao. Thiết kế sang trọng và hiện đại.

Bàn cầu 1 khối

5.940.000đ
Nắp đóng êm Hệ thống xả Siphon Chế độ xả 6 lít KT: 670x425x690mm Tâm xả: 300mm Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm. Thiết kế thân kín sẽ rất dễ dàng vệ sinh sản phẩm. Bề mặt phủ men siêu nhẵn, ngăn chất bẩn và vi khuẩnhay nấm mốc bám bề mặt. Có độ chống nứt và chống thẩm thấu rất cao. Thiết kế sang trọng và hiện đại.

Bàn cầu 1 khối

5.940.000đ
  Nắp đóng êm Hệ thống xả Siphon Chế độ xả 3/6 lít KT: 705x375x790mm Tâm xả: 300mm Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm. Thiết kế thân kín sẽ rất dễ dàng vệ sinh sản phẩm. Bề mặt phủ men siêu nhẵn, ngăn chất bẩn và vi khuẩn hay nấm mốc bám bề mặt. Có độ chống nứt và chống thẩm thấu rất cao. Thiết kế sang trọng và hiện đại.

Bàn cầu 1 khối

5.500.000đ
Hệ thống xả siphon Chế độ xả tiết kiệm nước 3/6 lít Kích thước: 680 x 350 x 715mm Tâm xả: 300mm Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm. Thiết kế thân kín sẽ rất dễ dàng vệ sinh sản phẩm. Bề mặt phủ men siêu nhẵn, ngăn chất bẩn và vi khuẩn hay nấm mốc bám bề mặt. Có độ chống nứt và chống thẩm thấu rất cao. Thiết kế sang trọng và hiện đại.

Bàn cầu 2 khối

2.860.000đ
Bàn cầu 2 khối nắp đóng êm. Thiết kế thân kín sẽ rất dễ dàng vệ sinh sản phẩm. Bề mặt phủ men siêu nhẵn, ngăn chất bẩn và vi khuẩnhay nấm mốc bám bề mặt. Có độ chống nứt và chống thẩm thấu rất cao. Thiết kế sang trọng và hiện đại. -------------- Nắp đóng êm. Hệ thống xả Washdown. Chế độ xả tiết kiệm nước 3/6lít KT : 645x380x720mm Tâm xả : 300mm

Bàn cầu 1 khối

5.940.000đ
Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm. Thiết kế thân kín sẽ rất dễ dàng vệ sinh sản phẩm. Bề mặt phủ men siêu nhẵn, ngăn chất bẩn và vi khuẩnhay nấm mốc bám bề mặt. Có độ chống nứt và chống thẩm thấu rất cao. Thiết kế sang trọng và hiện đại. ---------------------- Nắp đóng êm Hệ thống xả Siphon Chế độ xả tiết kiệm 3/6 lít KT: 705x420x640mm Tâm xả: 300mm

Bàn cầu 1 khối

9.240.000đ
Hệ thống xả Siphon Chế độ xả tiết kiệm 3/6 lít KT : 685x365x820mm Tâm xả : 300mm Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm. Thiết kế thân kín sẽ rất dễ dàng vệ sinh sản phẩm. Bề mặt phủ men siêu nhẵn, ngăn chất bẩn và vi khuẩnhay nấm mốc bám bề mặt. Có độ chống nứt và chống thẩm thấu rất cao. Thiết kế sang trọng và hiện đại.

Bàn cầu 1 khối

5.940.000đ 6.600.000đ
Hệ thống xả Siphon Jet Chế độ xả tiết kiệm 3/6 lít KT: 725x390x690mm Tâm xả: 305mm Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm. Thiết kế thân kín sẽ rất dễ dàng vệ sinh sản phẩm. Bề mặt phủ men siêu nhẵn, ngăn chất bẩn và vi khuẩnhay nấm mốc bám bề mặt. Có độ chống nứt và chống thẩm thấu rất cao. Thiết kế sang trọng và hiện đại.

Bàn cầu 1 khối

7.700.000đ
Hệ thống xả siphon Chế độ xả tiết kiệm nước 3/6 lít Kích thước: 690 x 365 x 790mm Tâm xả: 300mm Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm. Thiết kế thân kín sẽ rất dễ dàng vệ sinh sản phẩm. Bề mặt phủ men siêu nhẵn, ngăn chất bẩn và vi khuẩnhay nấm mốc bám bề mặt. Có độ chống nứt và chống thẩm thấu rất cao. Thiết kế sang trọng và hiện đại.

Bàn cầu 1 khối

5.643.000đ 6.270.000đ
Hệ thống xả Siphon Jet Chế độ xả tiết kiệm nước 3/6 lít KT : 690x400x760mm Tâm xả : 305mm Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm. Thiết kế thân kín sẽ rất dễ dàng vệ sinh sản phẩm. Bề mặt phủ men siêu nhẵn, ngăn chất bẩn và vi khuẩnhay nấm mốc bám bề mặt. Có độ chống nứt và chống thẩm thấu rất cao. Thiết kế sang trọng và hiện đại.

Bàn cầu 1 khối

5.940.000đ
Hệ thống xả Siphon Chế độ xả tiết kiệm 3/6 lít KT : 675x380x760mm Tâm xả : 300mm Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm. Thiết kế thân kín sẽ rất dễ dàng vệ sinh sản phẩm. Bề mặt phủ men siêu nhẵn, ngăn chất bẩn và vi khuẩnhay nấm mốc bám bề mặt. Có độ chống nứt và chống thẩm thấu rất cao. Thiết kế sang trọng và hiện đại.

Bàn cầu 1 khối

5.500.000đ
Hệ thống xả siphon Chế độ xả tiết kiệm nước 3/6 lít Kích thước: 670 x 360 x 760mm Tâm xả: 300mm Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm. Thiết kế thân kín sẽ rất dễ dàng vệ sinh sản phẩm. Bề mặt phủ men siêu nhẵn, ngăn chất bẩn và vi khuẩnhay nấm mốc bám bề mặt. Có độ chống nứt và chống thẩm thấu rất cao. Thiết kế sang trọng và hiện đại

Bàn cầu 1 khối

5.346.000đ 5.940.000đ
Chế độ xả tiết kiệm nước 3/6 lít Tâm xả: 300mm Kích thước: 725 x 380 x 790mm Hệ thống xả Siphon. Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm. Thiết kế thân kín sẽ rất dễ dàng vệ sinh sản phẩm. Bề mặt phủ men siêu nhẵn, ngăn chất bẩn và vi khuẩnhay nấm mốc bám bề mặt. Có độ chống nứt và chống thẩm thấu rất cao. Thiết kế sang trọng và hiện đại.

Bàn cầu 2 khối

2.970.000đ 3.300.000đ
Hệ thống xả Washdown. Chế độ xả tiết kiệm nước 3/6lít KT : 680x355x735mm Tâm xả : 300mm Bàn cầu 2 khối nắp đóng êm. Thiết kế thân kín sẽ rất dễ dàng vệ sinh sản phẩm. Bề mặt phủ men siêu nhẵn, ngăn chất bẩn và vi khuẩnhay nấm mốc bám bề mặt. Có độ chống nứt và chống thẩm thấu rất cao. Thiết kế sang trọng và hiện đại.

Bàn cầu 1 khối

5.500.000đ
Hệ thống xả Siphon KT : 720x375x710mm Tâm xả : 300mm Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm. Thiết kế thân kín sẽ rất dễ dàng vệ sinh sản phẩm. Bề mặt phủ men siêu nhẵn, ngăn chất bẩn và vi khuẩnhay nấm mốc bám bề mặt. Có độ chống nứt và chống thẩm thấu rất cao. Thiết kế sang trọng và hiện đại.

Bàn cầu 1 khối

4.840.000đ
Hệ thống xả Siphon KT : 635x380x720mm Tâm xả : 300mm Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm. Thiết kế thân kín sẽ rất dễ dàng vệ sinh sản phẩm. Bề mặt phủ men siêu nhẵn, ngăn chất bẩn và vi khuẩnhay nấm mốc bám bề mặt. Có độ chống nứt và chống thẩm thấu rất cao. Thiết kế sang trọng và hiện đại.

Bàn cầu treo tường

3.960.000đ 4.400.000đ
Chế độ xả tiết kiệm nước 3/6 lít KT : 550x360x350mm Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm. Thiết kế thân kín sẽ rất dễ dàng vệ sinh sản phẩm. Bề mặt phủ men siêu nhẵn, ngăn chất bẩn và vi khuẩnhay nấm mốc bám bề mặt. Có độ chống nứt và chống thẩm thấu rất cao. Thiết kế sang trọng và hiện đại.

Bàn cầu 1 khối

6.930.000đ
Hệ thống xả Siphon Jet Chế độ xả tiết kiệm 3/6 lít KT: 610x380x715mm Tâm xả: 300mm Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm. Thiết kế thân kín sẽ rất dễ dàng vệ sinh sản phẩm. Bề mặt phủ men siêu nhẵn, ngăn chất bẩn và vi khuẩnhay nấm mốc bám bề mặt. Có độ chống nứt và chống thẩm thấu rất cao. Thiết kế sang trọng và hiện đạ

Bàn cầu 2 khối

2.673.000đ 2.970.000đ
Hệ thống xả Washdown, P-trap Chế độ xả tiết kiệm nước 3/6lít KT : 725x360x810mm Tâm xả : 190mm (thoát ngang) Bàn cầu 2 khối nắp đóng êm. Thiết kế thân kín sẽ rất dễ dàng vệ sinh sản phẩm. Bề mặt phủ men siêu nhẵn, ngăn chất bẩn và vi khuẩnhay nấm mốc bám bề mặt. Có độ chống nứt và chống thẩm thấu rất cao. Thiết kế sang trọng và hiện đại.

Bàn cầu 1 khối

8.800.000đ
Hệ thống xả Siphon Chế độ xả tiết kiệm 3/6 lít KT: 705x370x800mm Tâm xả: 300mm Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm. Thiết kế thân kín sẽ rất dễ dàng vệ sinh sản phẩm. Bề mặt phủ men siêu nhẵn, ngăn chất bẩn và vi khuẩnhay nấm mốc bám bề mặt. Có độ chống nứt và chống thẩm thấu rất cao. Thiết kế sang trọng và hiện đại.

Bàn cầu 1 khối

8.800.000đ
Hệ thống xả Siphon Chế độ xả tiết kiệm 3/6 lít KT: 690x370x800mm Tâm xả: 300mm Bàn cầu 1 khối nắp đóng êm. Thiết kế thân kín sẽ rất dễ dàng vệ sinh sản phẩm. Bề mặt phủ men siêu nhẵn, ngăn chất bẩn và vi khuẩnhay nấm mốc bám bề mặt. Có độ chống nứt và chống thẩm thấu rất cao. Thiết kế sang trọng và hiện đại.
LỌC GIÁ
0 đ 20.000.000 đ